C# Ders Notu Hesaplama Programı – Ders 15

Bu dersimizde ders notu ortalamasını hesaplayan ve ortalamaya göre geçti mi kaldı mı diye ekrana yazı yazdıran program yapıyoruz.

Program Görüntüleri:

Kaldı Görüntüsü
Geçti Görüntüsü

Kodlar:

string ders;
int y1, y2, p1, p2;

Console.Write("Ders Adını Giriniz: ");
ders = Console.ReadLine();

Console.Write("1. Yazılı Notunu Giriniz: ");
y1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.Write("2. Yazılı Notunu Giriniz: ");
y2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.Write("1. Performans Notunu Giriniz: ");
p1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.Write("2. Performans Notunu Giriniz: ");
p2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

int toplam;
toplam = y1 + y2 + p1 + p2;
int ortalama;
ortalama = toplam / 4;

Console.WriteLine("----------------------------------------------");
Console.WriteLine(ders + " Ders Ortalaması:" + ortalama);

if (ortalama < 50)
  { 
    Console.Write(ders + " Dersinden Kaldınız"); 
  }
else
  { 
    Console.Write(ders + " Dersinden Geçtiniz"); 
  }

Console.ReadKey();

Programın Mantığı:

İlk önce kullanıcıdan dersin adını istiyoruz ve ders adlı değişkende tuttuk. Ardından kullanıcıdan 1. sınavın notunu, 2. sınavın notunu ve kalan 2 tane performans notunu girmesini istedik. Bu girilen notları toplam değişkeninde topladık. Ardından ortalama değişkeninde toplamı dörde böldük. Sonrasında If bloğumuzda eğer ortalama elliden küçük ise girdiğimiz dersi yazdırıp dersinden kaldınız yazdıracak. Else bloğunda ise elliden büyük olacağı için dersten geçtiniz yazdıracak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir